यहाँ त काठमाडौंभन्दा खानाको तेब्बर र कोठाको मूल्य दोब्बर पर्दो रहेछ! (तस्बिरहरू)