यसुमतीले सम्झाइदियो कर्णाली र सुदूर

खिम केसी

जेठ २७