मिसन सगरमाथा बेस क्याम्प–१५: एक हजारको कोठालाई पच्चिस सय भनेपछि...