कालीखोलाको पहिरो सम्झँदा अहिले पनि नयाँ जीवन पाएँ भन्ने लाग्छ 

British
British
gibl
gibl
gibl
gibl
agni inner
agni inner
ime inner
ime inner
Mahalaxmi inner
Mahalaxmi inner