थोराङ पासमा सेल्फी!
सुरेन्द्र राना राना गुरिल्ला ट्रेकका प्रवर्तक हुन्