हाइकिङका माध्यमबाट थप्रेक तथा गलेखामकोटको प्रवर्द्धन गरिँदै 

वासुदेव पौडेल

पोखरा, माघ २१