पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि ‘मास्टर प्लान’ बनाउँदै सरकार

रमेश लम्साल

रमेश लम्साल

काठमाडौं, चैत ४