पपुवा न्यू गिनीमा गयो ७.५ म्याग्निचिउट शक्तिशाली भूईचालो
एजेन्सी पपुवा न्यूगिनी, फागुन १४