अस्ट्रेलियामा कोरोना प्रभावितले पाउँदै आएकाे सरकारी सहयोगमा हेरेफेर हुने