'सहरको उचाइ पछ्याउँदै भगवानले पनि तला थपेका होलान्'