नेपालगन्जमा तरक्की गरेकी कस्मिरा दैनिक दुई लाख बढीको पोशाक तयार पार्छिन्, ६० जनालाई रोजगारी
नारायण खड्का नेपालगन्ज, भदौ ६