उसको त पहिल्यै बिहे भइसकेको रहेछ...

देवी खड्का

असार ७