हामीलाई संविधान र सम्पदाको हुटहुटी, नेतालाई सत्ताको