२ जना एमिकस क्यूरीको बहस, दुई वटै राय
शोभा शर्मा काठमाडौं, फागुन ६