न्यायाधीशलाई सांसदका प्रश्न- न्यायालयमा सेटिङ कसरी हुन्छ?
शोभा शर्मा काठमाडौं, वैशाख ३