२२ सय वर्ष पुरानो इतिहासको साक्षी बनेको पेन्टिङ

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, वैशाख २५