बेड नपाएर एम्बुलेन्समै वडा सदस्यको मृत्यु
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख २४