हरेक दिन जंगलको बाटो हिँडेर स्कुल पुग्थिन् करूणा

राजु अधिकारी

विराटनगर, फागुन १३