मोटरसाइकल किन्छु भनेर ‘टेष्ट राइड’मा निस्किएका किशोर नर्फिएपछि