कर्णालीले स्वर्णको खाता खोल्यो, दुर्गा बुढाले ३ हजार मिटर स्टिपल चेजमा जिते स्वर्ण