विदेश जान लागेका श्रीमानलाई रोकेर भैंसी पालनमा जमिरहेकी अनिता घर खर्च चलाउन एउटा भैंसी पालेकी थिइन्, उद्यमी बनेर पाइन् राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कार
सविता बुढा धनगढी, भदौ २६