यस्तो छ संसारकै सस्तो बिजुली कार
एजेन्सी काठमाडौं, असोज ३०