अब लाइसेन्स ट्रायलमा सामान्य गल्तीले फेल नहुने !
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, पुस २८