सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने विभागको योजना, कति लाग्छ शुल्क?
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख ७