हकप्रद सेयरको सूचनाले उचालिँदा फसे लगानीकर्ता 
कमल नेपाल काठमाडौं, चैत २४