सिसाको बोतलबाट यसरी बनाइन्छ माला

नारायण खड्का

दाङ, माघ १४