नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको काम स्थगित
सेतोपाटी खाँदबारी, चैत १३