'यस्तो काम गरेर देखाइ भनेर सबै खुसी छन्'

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, वैशाख २८