घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने

सेतोपाटी संवाददाता

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, असार ५