बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी स्थापना गरिने, यस्तो छ सेयर संरचना

रमेश लम्साल

काठमाडौं, असार १४