घरजग्गा कारोबार नभएर अर्थतन्त्र शिथिल भएको हो?

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, चैत ३०