बढ्यो नेपालीहरूको उपभोग, घट्यो लगानी 

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, जेठ १४