युट्युब-फेसबुकबाट हुने कमाइमा अब कति कर लाग्छ?

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, जेठ १८