खर्चै भएन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट
निर्मला घिमिरे काठमाडौं, वैशाख ६