बन्द भयो विन्डोज-७, चाँडो अपग्रेड गर्न कम्पनीको आह्वान