सामसङको नयाँ फोल्डएबल फोन अगस्ट ११ मा सार्वजनिक हुने
एजेन्सी सोल, साउन ६