युवतीहरूको आकर्षणमा 'धोती सुरूवाल'

जुना श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज १८