गण्डकीका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
सेतोपाटी गण्डकी, चैत २६