जमिनमै सुरक्षित भएनन् जहाज
रविन्द्र शाही काठमाडौं, बैशाख १