पदयात्रालाई स्थानीय तहले रोकेको भन्दै टानको ध्यानाकर्षण