कस्तो भुक्तानीमा कति कर कट्टी गर्नुपर्छ? यस्तो छ साउनदेखि लागू हुने दर 
सेतोपाटी संवाददाता काइठमाडौं,असार ११