प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम थलो ल्वाङ गाउँ

रामबहादुर थापा

गण्डकी, साउन १७