'म पोइला गएको कुरा ठूलो कि छोराले गलहत्त्याएको?'

गीता कार्की

फागुन १७