त्यो प्रगति नि के जुन बुढसकालको सहारा बन्न सक्दैन!

मधु भण्डारी

फागुन १८