चुँडिएको बा'को चप्पल

श्याम गैरे

श्याम गैरे

वैशाख १०