कसरी परीक्षण हुन्छ तरकारीको विषादी?
रविन न्यौपाने काठमाडौं, असार २४