हामीलाई उत्तर-दक्षिणको बाघले भन्दा आफ्नै मनको बाघले खाइरहेको छ
उज्वल थापा काठमाडौं, चैत १३