संसारकै सुपर मोडल बन्न चाहन्छु
अन्जली लामा काठमाडौं, मंसिर १४