सत्ताका रापले रापिएका सत्ता नायक, रेशम चौधरी र ती प्रहरीहरू