अर्थतन्त्रको संकट: कति यथार्थ, कति हौवा?

दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न सकेनौं भने अहिलेजस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ

विश्व पौडेल

काठमाडौं, चैत २२